Næringsbygg

Forenklet drift og høyere sikkerhet - med reduserte kostnader

Sikringsløsninger for næringsbygg

Næringsbygg er komplekse bygg, med mye dører både utvendig og innvendig. Med sikringsløsninger, kan du forenkle tilgangsstyring til bygget - samt gi innsyn og bedre forståelse i hvordan bygget benyttes, som igjen kan gi grunnlag for å gjøre tiltak mot ventilasjonsanlegg og andre driftsanlegg - som igjen gir besparte kostnader på drift.

Kameraovervåking

Kameraovervåking har både forebygende virkning og gir deg mulighet til å se i ettertid hva som faktisk skjedde.

Innbruddsalarm

Innbruddsalarm som er integrert med adgangskontroll, som sørger for at lokalet ditt er trygt når ingen av brukerene er på bygget. Du kan med ett slikt system også eliminere bruken av nøkler.

Adgangskontroll

Adgangskontroll - med tilgang med brikke, adgangskort eller bare kode - integrert mot nettsider eller apper. Alt er mulig med moderne adgangskontroll løsninger levert av Solid Sikring.

Portåpner

Integrert portåpner med skiltgjennkjenning - automatisk åpning av porten når skilt med tilgang nærmer seg porten.

Kontakt oss

Tips

  • Prosjekt for fremtidig vekst og endringer
  • Tilpass driftsavtale etter deres behov
  • Vurder å kjøpe som tjeneste (sikkerhet som tjeneste)
  • Følg vedlikeholds intervaller
  • Meld ifra om feil og mangler på systemet omgående