Landbruk og gårdsbruk

Løsninger til landbruk og gårdsbruk

Løsninger til gårdsbruk og landbruk

Gårdsbruk og landbruk er en viktig del av norsk næringsliv, og det er viktig å sørge for at gårdsbrukene er sikret mot ulike typer kriminelle handlinger som tyveri, hærverk og sabotasje. Solid Sikring AS tilbyr skreddersydde sikkerhetsløsninger for gårdsbruk og landbruk, som kan bidra til å redusere risikoen for kriminelle handlinger og beskytte verdifulle eiendeler og ressurser.

Vi tilbyr en rekke sikkerhetsløsninger for gårdsbruk og landbruk, inkludert kameraovervåking, innbruddsalarm, adgangskontroll og portstyring. Disse løsningene kan bidra til å sikre gårdsbrukene mot ulovlig tilgang og beskytte verdifulle eiendeler og ressurser. Vi tilbyr også tjenester som skiltgjenkjenning, som kan bidra til å identifisere kjøretøy og personer som beveger seg på gårdsbruket, og wifi-dekning, som kan bidra til å sikre at gårdsbruket har god dekning av trådløst internett.

Vi tilbyr også tjenester som nettverk og internett, som kan bidra til å sikre at gårdsbruket har en sikker og pålitelig tilkobling til internett. Dette kan være spesielt viktig for gårdsbruk som driver med automatiserte prosesser eller som har behov for å overvåke gårdsbruket på avstand.

Med Solid Sikring AS som din sikkerhetspartner kan du være trygg på at gårdsbruket ditt er godt beskyttet mot ulike typer kriminelle handlinger. Vi tilbyr skreddersydde sikkerhetsløsninger som er tilpasset dine spesifikke behov og risikoer, og som kan bidra til å redusere risikoen for kriminelle handlinger og besky

Kameraovervåking

Kameraovervåking har både forebygende virkning og gir deg mulighet til å se i ettertid hva som faktisk skjedde. Kameraovervåking sin lagringstid justeres etter å ha gjort en vurdering på akkurat deres behov.

Innbruddsalarm

Innbruddsalarm som er integrert med adgangskontroll, som sørger for at lokalet ditt er trygt når ingen av brukerene er på bygget. Her kan f.eks lagerrom, garasje anlegg med mer sikres ekstra når beboere ikke er tilstede.

Portstyring

Portstyring, med appstyring, nøkkelbryter eller kortleser - vi har også mulighet for å bruke telefonen som adgangskort til kortleser.

Porttelefon

Porttelefon, med mulighet for å koble mot mobiltelefon, eller fasttelefon. Vi har også mulighet for å koble mot adgangskontrollsystemer, slik

Skiltgjenkjenning

Bruk skiltgjennkjenning for å automatisk lukke opp garasjeporter, porter eller andre funksjoner. Skiltnummer kan linkes mot adgangskontroll, slik at beboere administrere sine egne detaljer i nettportal.

Kontakt oss

Tips

  • Korrekte løsninger kan forenkle hverdagen
  • Overvåk anlegget ditt på avstand
  • Komplett og integrert løsninger for landbruket trenger tilpassing etter kunden sin behov